Word Reader

Word Reader

Miễn phí
Anh có thể đọc (*.DOCX), (*.DOC), (*.Htm, *.Html), (*.TXT), (*.RTF)
Người dùng đánh giá
3.6  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.6
Phiên bản mới nhất:
6.24 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
Word Reader dễ thôi--hãy dùng Free Word Reader, Cô có thể đọc MicroSoft Word 2007-2010 (*.DOCX), MicroSoft Word 97-2003(*.DOC), Hyper Text Markup Language (*.Htm, *.Html), Plain Text Format (*.TXT), Rich Text Format (*.RTF). Mới Word Reader củng cố sự Convert MicroSoft Word 2010, 2007(*.Docx), 2003, 2000(*.DOC), Html, TXT, RTF để DOCX, DOC, Adobe PDF File (*.PDF), Htm, Html, TXT, RTF.nó là một multilingual phần mềm, kể cả người anh, Trung quốc, đức, pháp, ý, người Nhật, và Rất thân thiện với người diện và dễ dùng. Rất nhanh trong đọc tốc độ và không có chất lượng bị mất.
Thông tin được cập nhật vào: